Η διακίνηση κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες προς τις υποανάπτυκτες χώρες. Η τεχνική αντιμετώπιση του προβλήματος επικρατούσες απόψεις στην διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ο.Κ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1994 (EN)
Η διακίνηση κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες προς τις υποανάπτυκτες χώρες. Η τεχνική αντιμετώπιση του προβλήματος επικρατούσες απόψεις στην διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ο.Κ (EL)

Καφούσης, Γεώργιος (EL)

άρθρο (EL)

Κεφάλαιο (EL)
Ελλάδα -- Οικονομική πολιτική (EL)
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EL)
ΕΟΚ (EL)
Αναπτυσσόμενες χώρες -- Οικονομικές συνθήκες (EL)
Developing countries -- Economic conditions (EN)
Capital (EN)
Greece -- Economic policy (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

1994 (EL)

Αφιέρωμα εις Μνήμη Ι.Κ Παπαζαχαρίου (τομ.Α) 225-240 (1994) (EL)

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)