Η εξέλιξη του πληθωρισμού την περίοδο 1990-2005: οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης του για την επίτευξη των στόχων της ΟΝΕ και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Η εξέλιξη του πληθωρισμού την περίοδο 1990-2005: οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης του για την επίτευξη των στόχων της ΟΝΕ και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κοινωνίας

Γαϊτάνου, Ελένη

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ "Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων", 2006
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. 145-147), διαγράμματα και πίνακες

Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Inflation (Finance) -- Greece, 1990-2005
Πληθωρισμός (Οικονομία) -- Ελλάδα, 1990-2005
Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες, 1990-2005
Economic and Monetary Union
Greece -- Economic conditions, 1990-2005


2006-06

iid:168

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.