Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) = Organization for Economic Co-operation and Development(O.E.C.D.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) = Organization for Economic Co-operation and Development(O.E.C.D.)

Κερκεζή, Ευαγγελία

Ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα των σύγχρονων διεθνών σχέσεων είναι η εμφάνιση και η ανάπτυξη των Διεθνών Οργανισμών. Οι Διεθνείς Οργανισμοί όπως υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα υπήρξαν αποτέλεσμα της συνύπαρξης των κρατών στο πλαίσιο της διεθνούς κοινωνίας, δηλαδή της κοινωνίας των κρατών. Η κοινωνία αυτή δημιουργεί στα κράτη την πρακτική ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ τους και στην συνέχεια της οργανώσεως και της ρυθμίσεως των σχέσεων τους με τα άλλα κράτη. Εφ’όσον οι Διεθνείς Οργανισμοί είναι μορφή διεθνούς συνεργασίας και τη διεθνή κοινωνία αποτελούν τα κράτη ως αρχικά μέλη της κοινωνίας αυτής, η σύμπραξη τους είναι αναγκαία για την ίδρυση ενός Διεθνούς Οργανισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Καύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.