Ανάλυση λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων και φωτοελαστικότητας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Ανάλυση λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων και φωτοελαστικότητας

Τσακρακλίδης, Μάρκος
Μενεψάκος, Δημήτριος

Το συγκεκριμένο λογισμικό ασχολείται με την μελέτη της συμπεριφοράς των στερεών σωμάτων, τα οποία υπόκεινται στην επιρροή διαφόρων εξωτερικών επιδράσεων, όπως δυνάμεις, θερμοκρασιακές μεταβολές, δυναμικά πεδία, κ.α. Βασικός στόχος του λογισμικού αποτελεί ο προσδιορισμός των παραμορφώσεων και των εσωτερικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στα διάφορα σημεία του δοκιμίου, με αντικειμενικό στόχο τον καθορισμό των συνθηκών αστοχίας του υπό εξέταση δοκιμίου. Οι εσωτερικές δυνάμεις (ή τάσεις) έχουν βασική σημασία για την μηχανική υπόσταση μιας κατασκευής, διότι πουθενά δεν θα πρέπει να υπερβούν μία ορισμένη τάση που υπαγορεύεται από το υλικό της κατασκευής και τις συνθήκες φόρτισής της. Ο υπολογισμός των τάσεων στα σημεία μίας κατασκευής και η εύρεση των πιο επικίνδυνων θέσεων (με τη βοήθεια της μεθόδου της φωτοελαστικότητας) αποτελεί βασικό αντικείμενο της μηχανικής. Με βάση τον προσδιορισμό αυτών των θέσεων θα εξαρτηθούν οι διαστάσεις κατασκευής έτσι ώστε αυτή να ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις αντοχής, όσο και οικονομίας που είναι πολύ βασικές για ένα μηχανικό. Η μεγάλη δημοτικότητα της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων οφείλεται στην μεγάλη ευκολία προσαρμογής που της επιτρέπει να περιγράφει οποιεσδήποτε οριακές συνθήκες, να επιλύει προβλήματα με ασυνέχειες που οφείλονται στο υλικό (εγκλείσματα, σύνθετα σώματα κλπ). Και όλα αυτά για υλικά ισότροπα ή ανισότροπα με συμπεριφορά ελαστική ή πλαστική ή βισκοελαστική κάτω από στατική ή δυναμική φόρτιση. Το λογισμικό FEMAP 6.01 επιτρέπει στο χρήστη να κάνει χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και τον βοηθά να επιλύσει σύνθετες περιπτώσεις προβλημάτων (κατασκευών) που αντιμετωπίζονται στην πράξη. Μπορεί να εφαρμοστεί για την επίλυση προβλημάτων δοκών, πλακών ακόμα για την επίλυση τρισδιάστατων προβλημάτων γραμμικών φορτίων. Παρέχει πλήρη συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα των Windows κάτι που κάνει δυνατή τη συνεργασία του συγκεκριμένου λογισμικού με άλλα αντίστοιχα ή και αντίστροφα. Με τη βοήθεια των εργαλείων που διαθέτει μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή μελέτη ενός δοκιμίου έτσι ώστε να αποφεύγονται λάθη τα οποία μεταφράζονται πρακτικά σε χρόνο και χρήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Φωτοελαστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2003


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)