Μελέτη ποιότητας νερών για τις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Μελέτη ποιότητας νερών για τις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών

Τσένκο, Περσίντα
Ασημάκης, Φώτης
Μάνος, Αλέξανδρος

Παρουσιάζεται η διακύμανση των τιμών των κυριότερων παραμέτρων ελέγχου της ποιότητας των υδάτων όπως θερμοκρασία, αγωγιμότητα, pH, θολερότητα, σίδερο, κάλιο, μαγνήσιο, αιωρούμενα στερεά, αμμωνιακά,φωσφορικά, νιτρώδη, σε μια χρονική περίοδο 4 μηνών σε δέκα ελεγχόμενα επιφανειακά σημεία των λιμνών Ζάζαρη-Χειμαδίτιδας και της λίμνης Πετρών . Αναπτύχθηκαν τα συστήματα παρακολούθησης ποιότητας νερού (περιοδική παρακολούθηση ,monitoring) και αναφέρθηκαν τα όργανα μέτρησης με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Εξετάσθηκαν εκτός των φυσικοχημικών παραμέτρων και τα θρεπτικά χαρακτηριστικά των νερών, δηλαδή τα βιολογικά. Οι δε τιμές των θεωρηθέντων παραμέτρων, μέσω των δεικτών , αποτελούν εργαλεία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών των λιμνών και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη φυσικοχημική τους κατάσταση (MC Cleland 1974). Η διαδικασία των δειγματοληψιών και των μετρήσεων ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Μαϊο του 2009 . οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν μια φορά κάθε μήνα στην επιφάνεια όλον των σημείων ελέγχου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των υδάτινων δεδομένων είναι ότι οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων που μετρήθηκαν, είναι σε γενικές γραμμές , μέσα στα αποδεκτά όρια που ορίζει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τη χρήση των δεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Λίμνες - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)