Αξιολόγηση σε τέσσερεις πυκνότητες σποράς επτά οικογενειών που προήλθαν από επιλογές υψηλοαποδοτικών φυτών της ποικιλίας μαλακού Σιταριού Νέστος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Αξιολόγηση σε τέσσερεις πυκνότητες σποράς επτά οικογενειών που προήλθαν από επιλογές υψηλοαποδοτικών φυτών της ποικιλίας μαλακού Σιταριού Νέστος

Μπαλογιάννης, Χαράλαμπος
Δραγώνας, Χρήστος
Στεργίου, Ιωάννης

Τα σιτηρά ανήκουν στην οικογένεια Gramineae και στο γένος Triticum η οποία υποδιαιρείται σε υποοικογένειες και φυλές. Οι περισσότερες φυλές ανήκουν στις υποοικογένειες Festucoideae και Panicoideae. Υπάρχουν και άλλες 4 υποοικογένειες (Arundinoideae, Bambusoideae, Eragrostideae (= Chloridoideae) και Oruzoideae) που όμως περιλαμβάνουν ελάχιστο αριθμό φυλών. Οι φυλές που δεν περιλαμβάνονται στις δύο βασικές υποοικογένειες αποτελούν μια ομάδα που χαρακτηρίζεται ως «ενδιάμεσες». Η υποοικογένεια Festucoideae περιλαμβάνει είδη φυτών των εύκρατων κλιμάτων, ενώ η υποοικογένεια Panicoideae περιλαμβάνει κυρίως φυτά των θερμών κλιμάτων. Το σιτάρι κατάγεται, κατά πάσα πιθανότητα, από τη Μέση Α¬νατολή και αποτελεί ένα από τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν στη γη. Σε έκταση καλλιεργείται ίσως περισσότερο από κάθε άλλο φυ¬τό, εξαιτίας της μεγάλης προσαρμοστικότητας του και μεταξύ των σιτηρών έχει τη μεγαλύτερη γεωργική και οικονομική σημασία για όλο γενικά τον κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Σιτάρι - Ποικιλίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.