Χρήση ετερογενών καταλυτών οξειδίου του χαλκού στηριζόμενων σε σιλικά προερχόμενη από τέφρα φλοιού ρυζιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χρήση ετερογενών καταλυτών οξειδίου του χαλκού στηριζόμενων σε σιλικά προερχόμενη από τέφρα φλοιού ρυζιού

Σολακάκης, Κωνσταντίνος

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των ιδιοτήτων της τέφρας φλοιού ρυζιού, η παρασκευή καθαρού οξείδιου του πυριτίου από αυτήν και η χρήση αυτού ως φορέα για την παρασκευή καταλύτη με στόχο την απομάκρυνση οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου με τη διεργασία SCR. Πραγματοποιήθηκε επεξεργασία του δείγματος και αναλύσεις σχετικά µε την συγκέντρωση καθαρού οξειδίου του πυριτίου (σίλικας), το πορώδες, την ειδική επιφάνεια και την δοµή του δείγµατος τέφρας. Πραγματοποιήθηκε επίσης νέα επεξεργασία για την παρασκευή στηριζόμενου καταλύτη 8 % CuO/RHA και έπειτα η αξιολόγησή του (testing) στην καταλυτική διεργασία ταυτόχρονης απομάκρυνσης NOx και SO2 σε τροφοδοσία που προσομοιάζει το μίγμα των απαερίων μεγάλων μονάδων καύσης. Στόχος της εργασίας είναι η έρευνα για την αντικατάσταση διαφόρων βιοµηχανικών υλικών από την τέφρα φλοιών ρυζιού που αποτελεί µια σηµαντική πηγή βιοµάζας καθώς και μια πολύ οικονομική λύση και η διάδοση της χρήσης αυτής ως καταλυτικό φορέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημική μηχανική
Ρύζι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.