Διυλιστήρια: μονάδα ανάκτησης θείου: μία περιβαλλοντική μονάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διυλιστήρια: μονάδα ανάκτησης θείου: μία περιβαλλοντική μονάδα

Κάκαρη, Ελευθερία

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση της µονάδας ανάκτησης θείου που χρησιµοποιείται στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. καθώς και στον ρύπο που ονοµάζεται υδρόθειο ο οποίος λαµβάνει την περισσότερη προσοχή στον τοµέα των ∆ιυλιστηρίων λόγο της επικινδυνότητας του. Παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν την βιοµηχανία πετρελαίου όπως τον σκοπό της διύλισης, τα όργανα παρακολούθησης των εκπεµπόµενων ρύπων, τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα, τη διασπορά των ρύπων, το νόµο περί ελέγχου της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, το σχέδιο κοινής Υπουργικής απόφασης, την οδηγία για τις οριακές τιµές των SO2 -NO2 - NOX - ΑΣ10 1999/30/ΕΚ, την καταγραφή του περιβάλλοντος κοντά στην εγκατάσταση και τέλος οι σταθµοί παρακολούθησης της ατµόσφαιρας. Γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών του, των συσκευών ανίχνευσης του, των συµπτωµάτων του και τέλος στην διαδικασία ανίχνευσης και διόρθωσης των διαρροών. Εδώ αναπτύσσεται ο τρόπος λειτουργίας της µονάδας ανάκτησης θείου µε σηµαντικότερο σηµείο το διάγραµµα ροής της διαδικασίας καθώς στο κοµµάτι αυτό περικλείεται όλη η λειτουργία της µονάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.