Ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εχθρών και των ασθενειών της ροδακινιάς (prunus Persica L.).

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εχθρών και των ασθενειών της ροδακινιάς (prunus Persica L.).

Γώγος, Νικόλαος

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση είναι ένα σύστημα οικολογικά προσανατολισμένης διαχείρισης ή χειρισμού των πληθυσμών των βλαβερών για τα φυτά οργανισμών (εντόμων, ακάρεων, μυκήτων, ιών, ζιζανίων κ.τ.λ) που χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους με ένα συνδυασμένο τρόπο, τέτοιο ώστε η πυκνότητα του πληθυσμού τους να συγκρατείται σε επίπεδα κατώτερα από εκείνα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στην καλλιέργεια. Βασική επιδίωξη της ολοκληρωμένης καταπολέμησης είναι ο περιορισμός της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών επικίνδυνων για το περιβάλλον, την οικολογική ισορροπία και τον άνθρωπο και η μεγιστοποίηση της χρήσης εναλλακτικών προς τη χημική μεθόδων καταπολέμησης. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της ολοκληρωμένης καταπολέμησης είναι: •Η γνώση της βιοοικολογίας των βλαβερών και ωφέλιμων οργανισμών. •Η ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων προς τη χημική μέθοδο καταπολέμησης. •Η ύπαρξη μεθόδου για την παρακολούθηση και εξέλιξη των βλαβερών και ωφέλιμων οργανισμών •Ο καθορισμός του ορίου «ανεκτής πυκνότητας πληθυσμού» και «πυκνότητα επέμβασης». •Ο συνδυασμός των διαφόρων επί μέρους στοιχείων και παραγόντων που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη καταπολέμηση σε ένα οργανωμένο σύστημα που να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Φρούτα - Ασθένειες και επιβλαβή έντομα
Φρούτα - Συγκομιδή
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.