Αισθητήρες προγραμματιζόμενων εργαλειομηχανών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αισθητήρες προγραμματιζόμενων εργαλειομηχανών

Ζαφειρόπουλος, Ιωάννης

Προγραμματιζόμενή εργαλειομηχανή ονομάζεται µία μηχανή σταθερής θέσης η οποία χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην κατασκευή και την επεξεργασία τεμαχίων στερεού υλικού όπως είναι το ξύλο και το μέταλλο, µε την χρήση υπολογιστή. Ο όρος «Εργαλειομηχανή», χρησιμοποιείται για μηχανές οι οποίες ζουν ως κινητήρια δύναμή οποιαδήποτε πηγή, εκτός από τον άνθρωπο. Οι προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές αποτελούνται από ένα σύνολο μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μιας κατεργασίας. Σκοπός τους είναι η παροχή της αναγκαίας ισχύος για την εκτέλεση της κατεργασίας, η εξασφάλιση της συγκράτησης του τεμαχίου, η εκτέλεση των σχετικών κινήσεων του τεμαχίου και του εργαλείου καθώς και ο έλεγχό τους για την ορθή εκτέλεση της κατεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.