Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποκατάσταση των εδαφών και υδάτων στις εκμεταλλεύσεις χρυσού και άλλων βαρέων μετάλλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποκατάσταση των εδαφών και υδάτων στις εκμεταλλεύσεις χρυσού και άλλων βαρέων μετάλλων

Νιώτης, Μαρίνος

Γίνεται αναφορά στην ρύπανση του εδάφους και των υδάτων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και παρατίθενται οι επιπτώσεις των βαρέων μετάλλων και των χώρων απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων στο περιβάλλον. Αναφέρονται οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους, το νομοθετικό πλαίσιο και αναλύεται η αποκατάσταση – απορρύπανση εδαφών και υδάτων. Τέλος, γίνεται αναφορά σε νέες τεχνολογίες παραγωγής χρυσού και βαρέων μετάλλων και απορρύπανσης των αποβλήτων τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Βαρέα μέταλλα
Περιβάλλον - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.