Καλλιέργεια, εκκόκκιση, συγκομοιδή βαμβακιού και οικονομική σημασία στους νομούς Πέλλης και Φθιώτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Καλλιέργεια, εκκόκκιση, συγκομοιδή βαμβακιού και οικονομική σημασία στους νομούς Πέλλης και Φθιώτιδας

Χριστοδούλου, Κυριακή
Αντωνοπούλου, Ευαγγελία

Τα κύρια προϊόντα της βαμβακοκαλλιέργειας είναι κατά κύριο λόγω οι ίνες και κατά δεύτερο λόγο ο σπόρος. Προϊόν δευτερεύουσας σημασίας θεωρείται το χνούδι (λίντερ) που παράγεται κατά τη μηχανική αποχνόωση, προσφέρεται δεματοποιημένο στο εμπόριο και χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, όπως παπλώματα, φαρμακευτικό υγρόφιλο βαμβάκι, κλωστές, σχοινιά, χαρτί πολυτελείας, κ.α.. Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της καλλιέργειας του βαμβακιού, της συγκομιδής και της εκκόκκισης αυτού, καθώς και στοιχεία που αφορούν την οικονομική σημασία των βαμβακοπαρα γωγικών περιοχών των Νομών Πέλλας και Φθιώτιδος. Συνεπώς η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος οπού αναφέρεται λεπτομερώς η τεχνική της καλλιέργειας, της εκκόκκισης και της συγκομιδής του βαμβακιού στους νομούς Πέλλας και Φθιώτιδας και στο δεύτερο μέρος η σημασία της καλλιέργειας στην οικονομία των ανωτέ ρων νομών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Εμπόριο και παραγωγή
Βαμβάκι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.