Αξιολόγηση σε τέσσερις πυκνότητες επτά οικογενειών μαλακού σιταριού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Αξιολόγηση σε τέσσερις πυκνότητες επτά οικογενειών μαλακού σιταριού

Παπαδόπουλος, Αργύριος
Ζήσης, Λάζαρος

Στην Ελλάδα τα χειμερινά σιτηρά καταλαμβάνουν έκταση 14 περίπου εκατομμυρίων στρεμμάτων, η οποία αντιστοιχεί στο 36% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων και η παραγωγή τους ανέρχεται σε 3 περίπου εκατομμύρια τόνους. Η καλλιέργεια ιδιαίτερα του μαλακού σιταριού είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην χώρα μας η οποία καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις και έχει εξίσου μεγάλη οικονομική σημασία, ενώ ταυτόχρονα είναι καλά προσαρμοσμένη στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας. Παρότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι καθόλου σταθερές και μεταβάλλονται από τόπο σε τόπο και από χρόνο σε χρόνο. Ο κύριος παράγοντας όμως της ανάπτυξης και της απόδοσης των καλλιεργειών του σιταριού δεν είναι οι εδαφικές συνθήκες ούτε οι θερμοκρασίες αλλά οι βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, όπου, τους μήνες αυτούς η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλές συχνότητες. Για την Ελλάδα το σιτάρι αποτελεί τη βάση της διατροφής του πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι πάνω από 50% της υπό του πληθυσμού της χώρας καταναλισκομένης ανθρώπινης ενέργειας προέρχεται από τους τρεις (3) περίπου εκατομμύρια τόνους σιταριού.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά
Σιτηρά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.