Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στο Νομό Λαρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στο Νομό Λαρίσης

Ζούγρου, Νίκη

Το βαμβάκι ανέκαθεν έπαιζε και παίζει σαν γεωργικό προϊόν και βιομηχανική πρώτη ύλη ένα σπουδαίο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και την πολιτική. Επιπρόσθετα στον εικοστό αιώνα παρατηρείται μια εντυπωσιακή βελτίωση στην παραγωγή του. Στη βελτίωση αυτή συντέλεσαν η σύγχρονη επιστημονική καλλιέργεια και η αλματώδης εξέλιξη της εκκόκκισης και της κλωστικής. Πέρα όμως από την επιμέλεια και τη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου αλλά και τη πρόο δο που σημειώθηκε με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή με μικρότερο όμως κόστος, η μεγαλύτερη απειλή για την βαμβακοπαραγωγή εξακολουθεί να είναι εχθροί και οι ασθένειες. Η προστασία της καλλιέργειας αποτελεί πρόβλημα περίπλαιο και δύσκολο διότι συμμετέχουν πολλοί παράγοντες και η αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών απαιτεί πολλές βιολογικές, οικολογικές, γενετικές, χημικές και άλλες τεχνικές γνώσεις. Γι ́ αυτό και ο άνθρωπος εκτείνει τις προσπάθειες του στη διερεύνηση των σχετικών θεμάτων και προσαρμόζει συνεχώς την τακτική του και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Βαμβάκι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.