Αργυλικά ορυκτά και πετρώματα: ιδιότητες, χρήσεις, οικονομικά στοιχεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αργυλικά ορυκτά και πετρώματα: ιδιότητες, χρήσεις, οικονομικά στοιχεία

Λαμπροπούλου, Δήμητρα
Λασπάκη, Σπυριδούλα

Η συμβολή πολλών ορυκτών, επεξεργασμένων ή συνθετικών, στη βιομηχανική ανάπτυξη και επομένως στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου, έχει επιβεβαιωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών των ορυκτών έχει αυξήσει τη χρήση τους και σε νέους βιομηχανικούς τομείς εκτοπίζοντας άλλα παραδοσιακά προϊόντα, κυρίως οργανικής προέλευσης, τα οποία όμως μολύνουν το περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των αργιλικών ορυκτών και πετρωμάτων: ατταπουλγίτης και σεπιόλιθος, μπεντονίτης, καολίνης, τάλκης και βερμικουλίτης, όσον αφορά τις ιδιότητές τους και τις χρήσεις που προκύπτουν από αυτές, καθώς και τα παγκόσμια οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα συγκεκριμένα ορυκτά και πετρώματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ορυκτολογία
Πετρώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.