Μελέτη συμπιεστότητας τεφρών καύσης λιγνίτη και μειγμάτων για την αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη χρήσιμων υλικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη συμπιεστότητας τεφρών καύσης λιγνίτη και μειγμάτων για την αξιοποίηση τους στην ανάπτυξη χρήσιμων υλικών

Μπέλλου, Ευαγγελία

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών, για την καταλληλότητα εφαρμογής εναλλακτικών υλικών, όπως βιομηχανικών παραπροϊόντων, στην κατασκευή κεραμικών υλικών ήταν πολύ θετικά. Τα υλικά αυτά είχαν πολύ ικανοποιητική συμπεριφορά ως προς την ακεραιότητα και την αντοχή. Άνοιγμα ρωγμών παρατηρήθηκε σε ελάχιστα δοκίμια και αυτό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δοκίμια οφείλεται στην μικρή ασκούμενη πίεση. Χρησιμοποιώντας έφυγρη ιπτάμενη τέφρα επιτυγχάνεται μείωση της διαπερατότητας και αύξηση της ανθεκτικότητας. Μπορεί να υποτεθεί ότι τα μικρά μόρια μπορούν να συμπιεστούν ευκολότερα το ένα το άλλο από αυτό των μεγαλύτερων μορίων. Η ιπτάμενη τέφρα και η υγρή τέφρα πυθμένα είχαν πιο ικανοποιητική συμπεριφορά ως προς την ακεραιότητα των δοκιμίων σε σχέση την ξηρή τέφρα πυθμένα. Η προσθήκη νερού βελτιώνει τις φυσικο-μηχανικές ιδιότητες Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποκλείει την προοπτική αξιοποίησης της τέφρας πυθμένα χάρη του υψηλού ποσοστού άνθρακα που περιέχει. Ο κύριος μηχανισμός αστοχίας είναι η εμφάνιση κυρίως εγκαρσίων ρωγμών στα δοκίμια

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.