Ασφάλειας, υγιεινής, ατομική προστασία στα διυλιστήρια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ασφάλειας, υγιεινής, ατομική προστασία στα διυλιστήρια

Λουκάς, Παναγιώτης
Δημητρούλη, Νικολέττα

Ο σκοπός, της τήρησης των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής είναι ένας από τους βασικότερους λόγους καλής λειτουργίας ενός διυλιστηρίου στο χώρο που βρίσκεται ο κάθε εργαζόμενος και ανάλογα την εργασία που του έχει ανατεθεί. Έτσι λοιπόν τα ΕΛ.ΠΕ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ) έχουν διαχωρίσει τους χώρους τους σε ζώνες επικινδυνότητας με γνώμονα την αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης. Γι’αυτό γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, εκτίμηση της πιθανότητας παρουσίας πηγών ανάφλεξης, έλεγχος των εγκαταστάσεων, των χρησιμοποιούμενων ουσιών, των μεθόδων και των αλληλεπιδράσεων τους σύμφωνα με την κλίμακα των προβλεπόμενων επιπτώσεων. (Risk Assessment). Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε διαβάθμιση της περιοχής (Area Classification) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60079 που σκοπεύει στην κατάλληλη σήμανση των ζωνών στα σημεία εισόδου. Ο εξοπλισμός με τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) που δίνονται, είναι απαραίτητος να υπάρχει, σε όλους τους εργασιακούς χώρους που έχουν άμεση επαφή με την λειτουργία των διυλιστηρίων. Γι’ αυτό πρέπει να είναι διακριτή η σήμανση στα τμήματα, έχοντας επισημάνει τα σημεία που αυτά υφίστανται. Οι μηχανισμοί που αφορούν το κομμάτι της ασφαλείας είναι ένα «εργαλείο» που δίνει την δυνατότητα σε αυτόν που το χειρίζεται να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις για την προστασία των εργαζομένων .

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια εργαζομένων
Υγιεινή και ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.