Εξέταση ποιοτικών παραμέτρων καταλληλότητας πόσιμου νερού στις νησιωτικές περιοχές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εξέταση ποιοτικών παραμέτρων καταλληλότητας πόσιμου νερού στις νησιωτικές περιοχές

Γεράρδη, Σταματίνα

Οι χρήσεις και ο έλεγχος των υδάτων στη χώρα μας, ρυθμίζονται από ένα σύνθετο νομικό καθεστώς, στο οποίο εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και οργανισμοί του δημόσιου τομέα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και συχνά, να ορίζονται αντικρουόμενες μεταξύ τους και αναποτελεσματικές ρυθμίσεις ως προς τη χρήση των υδάτων. Κάθε υπηρεσία προσπαθεί να εξασφαλίσει τις ποσότητες και την ποιότητα του νερού που θεωρεί πως απαιτείται για την εκπλήρωση της θεσμικής της αποστολής. Ο νόμος 1739/87 για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επίλυση της σύγκρουσης των αρμοδιοτήτων και τη χάραξη μιας πολιτικής για τους υδάτινους πόρους. Στην εισηγητική έκθεσή του, ο νόμος αυτός εντοπίζει την ανάγκη της δημιουργίας φορέα διαχείρισης των υδατικών πόρων και θεσμοθετεί τη Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων (ΔΕΥΔ) και τις Περιφερειακές Επιτροπές Υδάτων (ΠΕΥΔ) σε κάθε ένα από τα 14 υδατικά διαμερίσματα στα οποία χωρίστηκε η χώρα μας. Όμως δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες Πράξεις της Διοίκησης για την εφαρμογή του νόμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.