Εχθροί και ασθένειες του καπνού στο νομό Κιλκίς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Εχθροί και ασθένειες του καπνού στο νομό Κιλκίς

Κατραντζή, Βασιλική

Η σημασία της καπνοκαλλιέργειας για την χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλη, αφού αυτή αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις . Η δυνατότητα ανάπτυξης και προσαρμογής της καπνοκαλλιέργειας στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς καθώς και η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων απαιτεί γνώση των νέων τεχνικών καλλιέργειας ,γιατί μόνο έτσι είναι δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση του γενετικού δυναμικού των παραδοσιακών αλλά και των νέων ποικιλιών καπνού . Τα καπνά Βιρτζίνια είναι περισσότερο γνωστά σαν “φλιού κιούρντ”(Flue cured) .Αντιπροσωπεύουν σήμερα το 60% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής καπνού και αποτελούν τον σπουδαιότερο καπνό της καπνοβιομηχανίας σε όλο τον κόσμο .Παρουσιάζουν μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.