Φυτοπαθολογικά προβλήματα των ζαχαρότευτλων στο νομό Ξάνθης (ασθένειες – εχθροί – ζιζάνια – ζιζανιοκτόνα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Φυτοπαθολογικά προβλήματα των ζαχαρότευτλων στο νομό Ξάνθης (ασθένειες – εχθροί – ζιζάνια – ζιζανιοκτόνα)

Στεφανής, Φώτιος

Τα τελευταία χρόνια η τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα περνά μια σχετική κρίση. Πολλοί γεωργοί απομακρύνονται από την καλλιέργεια και αυτό οφείλεται στη μη ικανοποιητική τιμή των ζαχαροτεύτλων εκ μέρους της Ε.Β.Ζ. εδώ και αρκετά χρόνια, τη στιγμή που τα λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, καύσιμα, εργατικά χέρια κλπ, έχουν αυξηθεί αισθητά. Επίσης τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν οι στρεμματικές αποδόσεις, ο ζαχαρικός τίτλος και επομένως και το στρεμματοζάχαρο και αυτό οφείλεται είτε στις κλιματολογικές συνθήκες (στην πρώιμη σπορά πολλές φορές οι βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τους γεωργούς στην επανασπορά και, η όψιμη δημιουργεί προβλήματα την εποχή της συγκομιδής), είτε στις διάφορες ασθένειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζιζάνια
Φυτοπροστασία
Ζαχαρότευτλο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.