Φυτοπαθολογικά προβλήματα του βαμβακιού στο Νομό Δράμας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Φυτοπαθολογικά προβλήματα του βαμβακιού στο Νομό Δράμας

Μαδεμλή, Δέσποινα

Το βαμβάκι είναι το πρώτο γεωργοβιομηχανικό εθνικό προϊόν της χώρας μας. Είναι δυναμική καλλιέργεια και πολύτιμη πρώτη ύλη. Τα Ελληνικά βαμβακερά νήματα, λόγω της κλωστικής τους περιοχής, ήταν περιζήτητα στη διεθνή αγορά. Αυτό συνέβαλε στη μεγάλη ανάπτυξη της βιοτεχνίας ετοίμων βαμβακερών ειδών που κατέχουν μία από τις πρώτες θέσεις στη σειρά των εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας μας. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής περιγράφονται τα κυριότερα έντομα εδάφους, μυζητικά –ακάρεα, μασητικά έντομα, ζιζάνια, και οι κυριότερες ασθένειες του βαμβακιού και των προβλημάτων που προκαλούν αυτά στους αγρούς, καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισης τους. Τα έντομα –ακάρεα –ζιζάνια ανήκουν στους σπουδαιότερους εχθρούς των καλλιεργειών εξαιτίας του ότι μειώνουν σημαντικά την παραγωγή και υποβαθμίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η μείωση της απόδοσης και η υποβάθμιση της ποιότητας, συνδυαζόμενες με τις δαπάνες χρήσης των εντομοκτόνων –ακαρεοκτόνων–ζιζανιοκτόνων, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής των καλλιεργούμενων φυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.