Η καλλιέργεια της πατάτας και η αντιμετώπιση των ζιζανίων αυτής

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2009 (EN)
Η καλλιέργεια της πατάτας και η αντιμετώπιση των ζιζανίων αυτής

Μανώλας, Εμμανουήλ

Τα πιο κατάλληλα εδάφη για πατάτες είναι τα βαθιά γόνιμα και καλά αποστραγγιζόμενα. Σε εδάφη που έχουν φτωχή αποστράγγιση ή είναι βαρετά, όπως τα αργιλώδη, οι κόνδυλοι είναι συνήθως παραμορφωμένοι, έχουν ρωγμές και συνήθως είναι φτωχοί στην εμφάνιση. Αν και οι πατάτες μπορούν να καλλιεργηθούν σε ποικιλία εδαφών, οι πιο καλές αποδόσεις λαμβάνονται από εδάφη αμμοπηλώδη και αμμοαργιλώδη. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην ιστορία της καλλιέργειας της πατάτας στην Ελλάδα, ακολουθεί η περιγραφή των καλλιεργητικών τεχνικών (φύτευση, λίπανση, συγκομιδή, άρδευση). Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται τα κυριότερα ζιζάνια της πατάτας και τέλος περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Ασθένειες
Πατάτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)