Εχθροί και ασθένειες της πατάτας στην επαρχία Εορδαίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εχθροί και ασθένειες της πατάτας στην επαρχία Εορδαίας

Μωϋσιάδης, Νικόλαος

Η συμβατική γεωργία έλυσε το πρόβλημα του επισιτισμού της χώρας μας το 1940-80, με την “πράσινη επανάσταση”, όμως δημιούργησε και συσσώρευσε πολλά και σοβαρά προβλήματα: Στο περιβάλλον (ρύπανση της ατμόσφαιρας, των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και των θαλασσών, εξολόθρευση της ωφέλιμης μικροχλωρίδας και μικροπανίδας, σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας και έντονη διαταραχή της βιολογικής ισορροπίας του αγροοικοσυστήματος, ληστρική εκμετάλλευση των μη ανανεώσιμων πόρων κ.ά.) Στο έδαφος (συσσώρευση τοξικών ουσιών, εναλάτωση, κόπωση, τροφοβίωση, διάβρωση, ερημοποίηση και εγκατάλειψη εκτεταμένων γεωργικών εκτάσεων κ.ά.) Στα καλλιεργούμενα φυτά (έξαρση προσβολών από εχθρούς και ασθένειες, τοξικότητες στα φύλλα, κηλιδώσεις στους καρπούς κ.ά.) Στον άνθρωπο και τα ωφέλιμα ζώα (έξαρση δερματικών, οφθαλμολογικών, πνευμονικών, γαστρεντερικών, καρδιακών και άλλων ασθενειών, καθώς επίσης δηλητηριάσεων, τερατογενέσεων και αλλεργειών Στην αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των φυτών και των ζώων (εμφάνιση ανθεκτικών φύλων (races) και στελεχών (strains) διαφόρων εχθρών και παθογόνων των φυτών σε ορισμένα φυτοφάρμακα καθώς και διαφόρων ασθενειών των ζώων στα αντιβιοτικά Στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων (σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, εξαιτίας της ευρείας και αλόγιστης χρήσης διαφόρων αγροχημικών (agrochemicals).

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοφάρμακα
Πατάτες
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.