Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στο Νομό Πιερίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στο Νομό Πιερίας

Θεοχάρη, Σταματία

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή και γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή της βαμβακοκαλλιέργειας στην παγκόσμια αλλά κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη και οι ποικιλίες του βαμβακιού καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Αναφέρονται πιο συγκεκριμένα ορισμένες από τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα καθώς και στο νομό Πιερίας. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για το νομό Πιερίας (φυσικά και γεω-γραφικά) καθώς και τοπικά στοιχεία για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι καλλιεργητικές τεχνικές που απαιτεί το βαμβάκι. Στη συνέχεια στα κεφάλαια 5ο, 6ο και 7ο αναφέρονται οι εχθροί, οι ασθένειες καθώς και τα ζιζάνια που απειλούν την καλλιέργεια του βαμβακιού, κυρίως στο νομό Πιερίας. Επίσης παρουσιάζονται και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Και στο 8ο κεφ. παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα στα πλαίσια της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.