Εχθροί και ασθένειες του βάμβακος στην επαρχία Φαρσάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εχθροί και ασθένειες του βάμβακος στην επαρχία Φαρσάλων

Καρατόλιας, Γεώργιος

Το βαμβάκι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες για τη χώρα μας. Αποτελεί θεμελιώδη πόλο οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας για τη Θεσσαλία , την Μακεδονία , την Στερεά Ελλάδα και τη Θράκη. Το βαμβάκι αποτελεί παραδοσιακή καλλιέργεια των περιφερειών αυτών συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο και στην ζωτικότητα των αγροτικών κοινοτήτων και των αστικών κέντρων των περιοχών αυτών. Η σημασία της βαμβακοκαλλιέργειας έχει αναγνωρισθεί σε κοινοτικό επίπεδο από την εποχή της ένταξης της Ελλάδας με το Πρωτόκολλο 4 που επισυνάπτεται στην Συνθήκη Ένταξης και το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Το Πρωτόκολλο αυτό θεσπίζει την χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή βαμβακιού με σκοπό, να υποστηρίζει την παραγωγή βάμβακος στις περιοχές που αυτή είναι σημαντική για την γεωργική οικονομία, να εξασφαλίζει ένα δίκαιο εισόδημα στους βαμβακοπαραγωγούς και να σταθεροποιεί την αγορά μέσω της βελτίωσης των δομών στο επίπεδο της προσφοράς και της διάθεσης τους προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά - Ασθένειες
Πατάτες
Φυτοπροστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.