Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στον Νομό Βοιωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στον Νομό Βοιωτίας

Σκόπας, Αριστοτέλης

Το βαμβάκι σήμερα κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στα γεωργικά προϊόντα και ως βιομηχανική πρώτη ύλη για το λόγο ότι η συνεισφορά του στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο είναι σημαντική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί το βαμβάκι ως φυτό, οι εχθροί και οι ασθένειες από τους οποίους είναι ευάλωτο καθώς και οι αποτελεσματικότεροι τρόποι αντιμετώπισής τους. Παράλληλα μελετάται το βαμβάκι ως γεωργικό προϊόν στο Νομό Βοιωτίας. Η προστασία της καλλιέργειας του βαμβακιού αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους γεωργο-καλλιεργητές καθώς οι διεργασίες που ακολουθούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ασθένειές είναι πολλές και χρειάζεται να υπάρχει ένας συλλογικός τρόπος από μεθόδους και τεχνικές γνώσεις (βιολογικές, οικολογικές, γενετικές, χημικές) προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ασθένειες αυτές, αφενός για να μην υπάρξουν σοβαρές απώλειες κατά την καλλιέργεια και τη συγκομιδή του και αφετέρου οι τρόποι που θα εφαρμόζονται να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και να μην το επιβαρύνουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Φυτοφάρμακα
Ζιζάνια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.