Η αζωτοδέσμευση στη σόγια (glycine max)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αζωτοδέσμευση στη σόγια (glycine max)

Γεωργιάδου, Παρασκευή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, αποσκοπεί να παρουσιάσει στον αναγνώστη τη συμβιωτική δέσμευση του αζώτου, τη φυσιολογία του σχηματισμού των φυματίων, τους παράγοντες που επηρεάζουν την αζωτοδέσμευση και το ισοζύγιο του αζώτου στο έδαφος ενός φυτού. Η σόγια είναι το σπουδαιότερο καρποδοτικό ψυχανθές στον κόσμο, όσον αφορά τη χρήση της στη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων και γιατί προσφέρει το 52% των ελαιούχων σπόρων παγκοσμίως. Περίπου το 80 τοις εκατό της ατμόσφαιρας είναι αέριο άζωτο (N2). Δυστυχώς, το αδρανές N2 είναι ακατάλληλο προς χρήση από τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς. Όλοι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την αμμωνιακή (NH3) μορφή του αζώτου για την παρασκευή αμινοξέων, πρωτεϊνών, νουκλεϊνικών οξέων και άλλων συστατικών απαραίτητων για τη ζωή που περιέχουν άζωτο . Αζωτοδέσμευση είναι η διαδικασία κατά την οποία μετατρέπεται το αδρανές Ν2 στη βιολογικά χρήσιμη ΝΗ3 . Αυτή η διαδικασία γίνεται στη φύση μόνο με τη μεσολάβηση των βακτηριδίων. Μερικά φυτά επωφελούνται από τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια όταν τα βακτήρια πεθαίνουν και απελευθερώνουν άζωτο στο περιβάλλον ή όταν τα βακτήρια ζουν σε στενή συνεργασία με το φυτό. Στα ψυχανθή, όπως η σόγια και μερικά άλλα φυτά, τα βακτήρια ζουν σε μικρές αυξήσεις στις ρίζες, που ονομάζονται φυμάτια. Μέσα σε αυτά τα φυμάτια, η δέσμευση του αζώτου γίνεται με τα βακτήρια, και η NH3 που παράγεται απορροφάται από το φυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.