Μελέτη επίδρασης οργανικών ενώσεων σε λίμνες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη επίδρασης οργανικών ενώσεων σε λίμνες

Αγγουριά-Τσοροχίδου, Ελισάβετ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη βιολογική και χημική κατάσταση των φυσικών λιμνών της Μακεδονίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδειξει ύπαρξης και αιτιολογίας αυτής, οργανικών ρύπων. Δύναται να δοθεί ο λόγος ύπαρξης του εκάστοτε ρύπου σε κάθε οικοσύστημα και να παρουσιασθούν η επικινδυνότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους. Η βιολογική εξέταση των λιμνών αναφέρεται στην παρουσιάση των κατηγοριών των υδρόβιων οργανισμών, κι όχι μόνο, που εξετάζονται κατα τη διάρκεια του βιολογικού ελέγχου των υδάτων. Συμπληρωματικά, αναφέρονται τα βασικά χημικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε λίμνης. Στο δεύτερο νοηματικό μέρος της εργασίας αναφέρονται οι λόγοι ύπαρξης του κάθε ρύπου με αιτιολογία των δραστηριοτήτων που παρατηρούνται στην κάθε περιοχή και ακολουθεί η ανάλυση των οργανικών συνθετικών ρύπων με βάση την επικινδυνότητά τους για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, αναφέρεται η έρευνα η οποία έγινε σε 155 άτομα συνολικά, σχετικά με τη γνώση και την ενημέρωση του κοινού για την κατάσταση των λιμνών της Ελλάδας, τους λόγους ρύπανσης καθώς και τους τρόπους τους οποίους προτείνονται για την πρόληψη ή αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μόλυνση υδάτων
Λίμνες - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.