Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στο Νομό Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού στο Νομό Σερρών

Βουρλιάκη, Μαρία

Η βαμβακοκαλλιέργεια αποτελεί σήμερα μία από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες της Ελληνικής γεωργίας με μεγάλη σημασία για την αγροτική και εθνική οικονομία. Στην εργασία αυτή δίνονται στοιχεία για το βαμβάκι που αφορούν: 1) στην καταγωγή και ιστορία του, στοιχεία τα οποία παρέχουν ενδείξεις και ως προς τις οικολογικές απαιτήσεις του φυτού, 2) στην οικονομική σημασία του φυτού διεθνώς και ειδικότερα στην Ελλάδα, 3) στα βοτανικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται και με την ορθή καλλιεργητική τεχνική, 4) στις οικολογικές απαιτήσεις οι οποίες προσδιορίζουν την προσαρμοστικότητα του φυτού σε ένα δεδομένο περιβάλλον, 5) στην καλλιεργητική τεχνική που περιλαμβάνει τις φροντίδες που παρέχει ο γεωργός για την παραγωγή των προϊόντων του φυτού, στα πλαίσια πλέον της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας, 6) στα προϊόντα της καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των νέων χρήσεων της εναλλακτικής γεωργίας, 7) στην τεχνολογία της επεξεργασίας του πρωτογενούς προϊόντος και 8) στη βελτίωση και σποροπαραγωγή του φυτού, ώστε ο παραγωγός να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί αναλόγως το γενετικό υλικό από το οποίο παράγει τα προϊόντα του.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαμβάκι - Ασθένειες και παράσιτα
Βαμβάκι - Εμπόριο και παραγωγή
Βαμβάκι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.