Μεταλλείο «Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ»: επιπτώσεις στο περιβάλλον και μερικές προτάσεις αντιμετώπισης = Grecian Magnesite S.A» Mine: environmental Impacts and some measures to consider

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μεταλλείο «Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ»: επιπτώσεις στο περιβάλλον και μερικές προτάσεις αντιμετώπισης = Grecian Magnesite S.A» Mine: environmental Impacts and some measures to consider

Πελέκα, Άννα
Σοφιανού, Καλλιρόη

Η μεταλλευτική δραστηριότητα προκαλεί σοβαρές παρενέργειες στο περιβάλλον. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η ατμοσφαιρική ρύπανση που επιβαρύνει την υγεία των κατοίκων, η διατάραξη της υπόγειας υδροφορίας, η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων στείρων υλικών, η καταστροφή του ανάγλυφου και της γεωμορφολογίας του τοπίου, η παραγωγή επικίνδυνων υγρών αποβλήτων κ.α. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και η συμμόρφωσή της με τη σχετική νομοθεσία ήταν ανέκαθεν ελλιπής, αφού ως κυρίαρχο στοιχείο θεωρούνταν η μεγιστοποίηση του κέρδους ακόμη κι όταν αυτό συνεπάγονταν την καταστροφή φυσικών πόρων όπως τα υδάτινα αποθέματα, ο δασικός πλούτος κ.α. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια επανεξέταση των προτεραιοτήτων και μια αυξανόμενη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών, που μερικές φορές αγγίζει και τα όρια της προκατάληψης. Στα πλαίσια αυτά επιλέχτηκε ως αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλεί η βιομηχανική δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Ε». Η εν λόγω επιχείρηση ασχολείται με την εξόρυξη και την παραγωγή προϊόντων μαγνησίτη στην περιοχή της Γερακινής της Π.Ε Χαλκιδικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Μεταλλεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.