Ρύπανση του περιβάλλοντος απο βαρέα μέταλλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ρύπανση του περιβάλλοντος απο βαρέα μέταλλα

Χατζηπατέρα, Ασπασία
Βελισσαρίου, Μαρία

Η επιβάρυνση των οικοσυστημάτων από βαρέα μέταλλα, αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η αστικοποίηση, με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε παραγωγή προϊόντων, σε συνδυασμό με το μητρικό πέτρωμα εμπλουτίζουν τα εδάφη με στοιχεία. Το γεγονός αυτό, πολλές φορές αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Έτσι όλα τα παραπάνω, αποτελούν κίνητρο για έρευνες με στόχο την μελέτη της συμπεριφοράς των επικίνδυνων στοιχείων στο έδαφος, στον αέρα, στην θάλασσα, σε συνάρτηση με την ρύπανση του περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις στους οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η εύρεση των βιοδιαθέσιμων μορφών των μετάλλων αλλά και της πηγής προέλευση τους, θα έδινε την δυνατότητα στον άνθρωπο για την έγκαιρη και ασφαλέστερη αντιμετώπιση τους. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να προσδιορίσει την επιβάρυνση των εδαφών, υδάτων και ατμόσφαιρας σε επτά βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, Cu, Cr, Mn, Ni και Zn) αλλά και να διερευνήσει την πηγή προέλευσης τους. Η ρύπανση του περιβάλλοντος που προέρχονται απο αυτά τα βαρέα μέταλλα, η επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, θαλάσσιο περιβάλλον, στην υγεία του ανθρώπου και γενικά σε όλους τους φυτικους και ζωικούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαρέα μέταλλα
Περιβάλλον - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.