Εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα από διυλιστήρια πετρελαίου και διεργασίες ελέγχου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα από διυλιστήρια πετρελαίου και διεργασίες ελέγχου

Τζαβέλλας, Ευάγγελος
Τουμπάκης, Αθανάσιος

Βασικός σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παράθεση των διεργασιών παραγωγής σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου, με στόχο την ανάδειξη των ρύπων που παράγονται και των επιπτώσεων που φέρουν. Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι απαραίτητο να αναφερθούν βασικά στοιχεία του πετρελαίου που αφορούν τη χημική του σύσταση και τις ιδιότητές του, αλλά και οι διερ-γασίες που πραγματοποιούνται για τη παραγωγή διαφόρων προϊόντων από αυτό. Επιπλέον, παρατίθενται εκτεταμένα οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκλύονται από ένα διυλιστήριο και παράλληλα οι διεργασίες με τις μεγαλύτερες και πιο συχνές εκπομπές. Τέλος, αναφέρεται ο τακτικός έλεγχος που διενεργήθηκε σε διυλιστήριο, στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης, για τις εκπομπές αρωματικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα. Οι μονάδες που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, αφορούν τις διεργασίες ατμοσφαιρικής απόσταξης, αναμόρφωσης νάφθας, αποθείωσης νάφθας και diesel και τις υποστηρικτικές μονάδες αποθήκευσης και μεταφόρτωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.