Τα ζιζάνια στο θερμοκήπιο και η αντιμετώπιση τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τα ζιζάνια στο θερμοκήπιο και η αντιμετώπιση τους

Κινικλή, Ραλλιούδα

Η εμφάνιση των ζιζανιοκτόνων, άνοιξε νέους ορίζοντες στη Γεωργία. Από τότε που εμφανίστηκαν τα ζιζανιοκτόνα μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των ζιζανίων με μια σωστή και λογική χρήση αυτών. Οπότε τα ζιζάνια και η αντιμετώπιση τους είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα πρακτικού ενδιαφέροντος στη σημερινή γεωργία. Με την παρουσία τους τα ζιζάνια προκαλούν σοβαρές και ποιοτικές απώλειες ενώ η αντιμετώπιση τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής. Στη σύγχρονη γεωργία, με τις πολλές πιέσεις και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, η αντιμετώπιση των ζιζανίων δεν αρκεί να είναι αποτελεσματική, αλλά θα πρέπει να είναι και οικονομική και συμβατή με τις επιδιώξεις μας για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι η αντιμετώπιση των ζιζανίων με τρόπο αποτελεσματικό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον είναι σήμερα δυνατή. Αλλά αυτό απαιτεί προγραμματισμό βασισμένο σε καλή γνώση των ζιζανίων και της βιολογίας τους, των διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης και των αλληλεπιδράσεων τους με το περιβάλλον και την καλλιέργεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζιζάνια
Οπωροκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.