Βιομηχανικό σφαγείο της εταιρείας ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Βιομηχανικό σφαγείο της εταιρείας ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

Κατσικοπούλου, Σοφία

Η παρούσα μελέτη αφορά τη καταγραφή και αξιολόγηση της παλαιάς και νέας Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του βιομηχανικού σφαγείου «ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» στη θέση «ΛΕΡΟΠΟΥΛΑ – ΚΡΕΜΥΔΙΑ» καθώς επίσης και την κατανόηση της αναγκαιότητας της μετατροπής της στην υπάρχουσα κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται και παρουσιάζεται η παραγωγική διαδικασία, τα χαρακτηριστικά (ποιοτικά και ποσοτικά) των παραγόμενων αποβλήτων, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι επεξεργασίας τους με τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο παρελθόν και στο παρόν, η σύγκριση τους και τελικώς η αξιολόγηση τους, με απώτερο σκοπό τη παράθεση μίας πραγματικότητας όσον αφορά τη σημαντικότητα ενός πολύτιμου φυσικού αγαθού, το νερό και κατ’επέκταση τη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία
Σφαγή και σφαγεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.