Ο αγροτουρισμός στο Νομό Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ο αγροτουρισμός στο Νομό Πέλλας

Παπαϊωάννου, Σάββας

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα για την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον αγροτικό τουρισμό, τα προγράμματα χρηματοδότησης και ενίσχυσης του αγροτικού τουρισμού, καθώς και για την περιοχή έρευνας. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από ελληνική βιβλιογραφία, σχετικά άρθρα, μελέτες και ειδικά δημοσιεύματα ενώ, σημαντικός όγκος πληροφοριών συγκεντρώθηκαν και μέσω διαδικτύου (internet). Στη συνέχεια έγινε η καταγραφή των αγροτουριστικών επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν από τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται καταγραφή της έρευνας. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός
Τουριστική οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.