Ο αγροτουρισμός στο Νομό Πέλλας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Ο αγροτουρισμός στο Νομό Πέλλας

Παπαϊωάννου, Σάββας

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα για την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον αγροτικό τουρισμό, τα προγράμματα χρηματοδότησης και ενίσχυσης του αγροτικού τουρισμού, καθώς και για την περιοχή έρευνας. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από ελληνική βιβλιογραφία, σχετικά άρθρα, μελέτες και ειδικά δημοσιεύματα ενώ, σημαντικός όγκος πληροφοριών συγκεντρώθηκαν και μέσω διαδικτύου (internet). Στη συνέχεια έγινε η καταγραφή των αγροτουριστικών επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν από τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται καταγραφή της έρευνας. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός
Τουριστική οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.