Επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανίας χρωμάτων και διερεύνηση αποδοχής σε αστικό βιολογικό

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανίας χρωμάτων και διερεύνηση αποδοχής σε αστικό βιολογικό

Αγγελής, Κωνσταντίνος
Δελημήτρου, Γιάννης

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι μονάδες εγκαταστάσεων αστικών λυμάτων και επεξεργασίας χρωματικού απόβλητου. Γίνεται εκτενής αναφορά στις παραμέτρους σχεδιασμού και στις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης. Αναλύονται η ποιότητα του απόβλητου προς επεξεργασία που δέχεται η καθεμία από αυτές, οι δυνατότητες επεξεργασίας και η απόδοσής τους. Γίνεται έκθεση των τιμών που χαρακτηρίζουν την ποιότητα του κάθε απόβλητου μέσω διαγραμμάτων και μελετάται το ενδεχόμενο ρίψης ανεπεξέργα-στου χρωματικού απόβλητου με αποδέκτη μονάδα επεξεργασίας αστικού λύματος παραθέτοντας μέσω υπολογισμών τα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι τιμές COD, BOD, PH, αιωρούμενων στερεών, ολικών διαλυμένων στερεών, χρωματικού απόβλητου βάσεως νερού και αστικού λύματος όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε διάστημα μετρήσεων 6 μηνών. Έγινε σύγκριση τιμών και συνδυασμός παροχών των δύο εγκαταστάσεων όπως αυτό παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας εργασίας. Οι αναλύσεις έγιναν στα χημικά εργαστήρια της ΒΙΒΕΧΡΩΜ Αθήνα και της Θέρμης (Θεσσαλονίκη) με τις κάτωθι μεθόδους : Μέθοδος ανάλυσης ΡΗ => 4500 Η*Β Μέθοδος ανάλυσης COD => 5220 B Μέθοδος ανάλυσης BOD => 5210 D Μέθοδος ανάλυσης αιωρούμενων στερεών => 2540 D Μέθοδος ανάλυσης ολικών διαλυμένων στερεών => 2540 C

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία
Απόβλητα - Βιολογική επεξεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)