Τα κυριότερα κολεόπτερα της ροδακινιάς στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τα κυριότερα κολεόπτερα της ροδακινιάς στην Ελλάδα

Τότσιας, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης των εντόμων που με οποιοδήποτε τρόπο προσβάλλουν και δημιουργούν σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια της ροδακινιάς. Τα πιο πολλά από τα αναφερόμενα έντομα είναι κοινά στον ελληνικό χώρο. Οι ποσοτικές απώλειες, κατά τα μετασυλλεκτικά στάδια της παραγωγής από έντομα, ακάρεα κ.ά. , συνδυαζόμενες με τις επιπτώσεις των προσβολών στην ποιότητα και στην εμπορευσιμότητα των προϊόντων και στην περίπτωση αυτή των ροδακινιών, μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Με τη βοήθεια του διεθνούς εμπορίου μπορεί τα έντομα να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις ακόμα και σε χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά. ́Ετσι, είναι πολύ εύκολο να εμφανιστούν και να εγκλιματιστούν σε μικρό χρονικό διάστημα δίδοντας στα περισσότερα από αυτά κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η καταγραφή των σημαντικοτέρων κολεοπτέρων τη ροδακινιάς καθώς και τα μέσα αντιμετώπισής τους, τα οποία ενδεχομένως να αποβούν πολύτιμα για τους δενδροκαλλιεργητές ροδακινιάς,

Thesis
NonPeerReviewed

Φρούτα - Ασθένειες και επιβλαβή έντομα
Ροδακινιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.