Αξιολόγηση πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος = A Review of Environmental Management Practices and Assessment of Occupational Risk in Ready Mix Concrete Production

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Αξιολόγηση πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος = A Review of Environmental Management Practices and Assessment of Occupational Risk in Ready Mix Concrete Production

Γράψας, Σπυρίδων

Η πτυχιακή εργασία αυτή αναφέρεται στην συνδυασμένη χρήση σύγχρονων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, που αποτελούν ένα μέσο σχεδιασμού και οργάνωσης και μπορεί να επηρεάσει και συνακόλουθα να διαμορφώσει την επιχειρηματική συμπεριφορά, εστιάζοντας στην ορθολογική χρήση των φυσικών και επιχειρηματικών πόρων για ανάπτυξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια εργαζομένων
Σκυρόδεμα
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)