Λέβητες συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου, υψηλής απόδοσης & χαμηλών ρύπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Λέβητες συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου, υψηλής απόδοσης & χαμηλών ρύπων

Κουλελής, Αθανάσιος

Το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο (CH4) το οποίο του καθορίζει αποφασιστικά τις θερμοφυσικές του ιδιότητες. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το πετρέλαιο γι’ αυτό και μπορεί με ευκολία να αντικαταστήσει άμεσα τον ηλεκτρισμό. Η πρώτη δεκαετία αποδείχθηκε για την Ελλάδα η δεκαετία του Φυσικού Αερίου , τόσο στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό όσο και στην ανάπτυξη και διάδοση της σχετικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη εργασία θα αποδώσει τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου , τις φυσικές και χημικές του ιδιότητες , τα συστήματα μέτρησης και τους ασφαλιστικούς μηχανισμούς του δικτύου με έμφαση στις χρήσεις και στις επιπτώσεις του προς το περιβάλλον , τη συμβολή του στη μείωση των ρύπων και στην ελάττωση του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα . Στη συνέχεια γίνεται μία εκτενής παρουσίαση των συμβατικών λεβητών Φυσικού Αερίου καθώς επίσης και των νεότερης τεχνολογίας λεβητών Φυσικού αερίου με τη μέθοδο των «συμπυκνωμάτων» υψηλής απόδοσης που αγγίζει το 108 % (πάντοτε σε σύγκριση με τους λέβητες συμβατικής λειτουργίας).

Thesis
NonPeerReviewed

Λέβητες
Φυσικό αέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.