Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή ΧΥΤΑ

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή ΧΥΤΑ

Πάτσμας, Γιάννης
Κουτσουμπάνης, Βάιος
Καρδαμήλας, Γεώργιος

Η παρούσα εργασία έχει θέμα τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή ΧΥΤΑ. Αναλύεται η έννοια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιλαμβάνει τις κατατάξεις έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και τα είδη μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αναφέρεται στη διαχείριση των απορριμμάτων, παρατίθεται η Ελληνική αλλά και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων και οι επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον (Θερμική Επεξεργασία, Βιολογική Επεξεργασία, Μηχανική Επεξεργασία, Εδαφική Διάθεση, Ανακύκλωση). Γίνεται εκτενής αναφορά στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Πιο συγκεκριμένα οι ενότητες που περιλαμβάνονται και αναλύονται είναι οι εξής: η επιλογή περιοχής για την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, οι μέθοδοι υγειονομικής ταφής, τα έργα υποδομής σε XYTA, η στεγανοποίηση XYTA, το σύστημα συλλογής στραγγισμάτων, τα αέρια που παράγονται στους XYTA, η λειτουργία ενός ΧΥΤΑ, οι μέθοδοι επεξεργασίας των στραγγισμάτων, οι μέθοδοι επεξεργασίας βιοαερίου, το σύστημα παρακολούθησης ΧΥΤΑ, ο σχεδιασμός μελλοντικής αποκατάστασης ΧΥΤΑ και τέλος τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής. Στο τέλος ασχολείται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)