Μελέτη και σχεδιασμός διασυνδεδεμένου ενεργειακού συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης με χρήση φωτοβολταϊκών εναλλακτών και γεωθερμικών αντλιών σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη και σχεδιασμός διασυνδεδεμένου ενεργειακού συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης με χρήση φωτοβολταϊκών εναλλακτών και γεωθερμικών αντλιών σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)

Αλμπάνης, Αθανάσιος

Η εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας σκοπό έχει τη μελέτη και σχεδιασμό διασυνδεδεμένου ενεργειακού συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης με χρήση φωτοβολταϊκών εναλλακτών και γεωθερμικών αντλιών σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) σε εξοχική κατοικία στην περιοχή του δήμου Καλλικρατείας στο Νομό Χαλκιδικής. Η εν λόγω κατοικία προσεχώς θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως του δήμου Καλλικρατείας. Ειδικότερος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να ενημερώσει για της πρακτικές εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , και συγκεκριμένα της ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας στην καθημερινότητα μας με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης .

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Θέρμανση και κλιματισμός
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.