Αντιμετώπιση των ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αντιμετώπιση των ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά

Ζούντσα, Χρυσούλα

Τα σιτηρά είναι από τα πρώτα φυτά τα οποία καλλιέργησε ο άνθρωπος και τα ίχνη των περισσότερων απ`αυτά χάνονται στο βάθος της ιστορίας. Σήμερα, καλλιεργούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου και εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια γεωργία και οικονομία. Από αυτά προσλαμβάνουμε το σύνολο σχεδόν των πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης και σε αυτά βασίζεται κατά κύριο λόγο η παραγωγή ζωικών προϊόντων που συμπληρώνουν το διαιτολόγιό μας, ενώ βρίσκουν και εφαρμογές στη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας. Ανάλογα με την αντοχή τους στις χαμηλές θερμοκρασίες και την εποχή σποράς, τα σιτηρά στη χώρα μας διακρίνονται σε χειμερινά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλε) και σε εαρινά (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, κεχρί). Η μεγάλη σημασία των σιτηρών παγκόσμια οφείλεται στο ότι σε εκτατικές συνθήκες καλλιέργειας παράγουν περισσότερο από όλες τις άλλες κατηγορίες φυτών, παρουσιάζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, αποτελούν την κυριότερη πηγή τροφίμων, αποθηκεύονται εύκολα γιατί περιέχουν μικρό ποσοστό υγρασίας, δεν απαιτούν μεγάλο χώρο αποθήκευσης γιατί είναι υψηλής συμπύκνωσης, η διαχείρισή τους γίνεται εύκολα με μηχανές και η καλλιέργειά τους δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των κυριοτέρων ζιζανίων που συναντώνται στις καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Παράλληλα δίνονται πληροφορίες για την καλλιέργεια και την οικονομική σημασία των χειμερινών σιτηρών στη χώρας μας

Thesis
NonPeerReviewed

Ζιζάνια
Σιτάρι - Ποικιλίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.