Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας = Study environmental repercussions in installations of production aeolian energy

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας = Study environmental repercussions in installations of production aeolian energy

Χανιωτάκης, Μανώλης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε εγκαταστάσεις παραγωγής Αιολικής Ενέργειας και συγκεκριμένα το προτεινόμενο Αιολικό Πάρκο (Α/Π) της «Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Βιάννου» (ΔΕΠΤΑΒ) και το Πειραματικό Αιολικό Σταθμό (ΕΠΑΙΣ) του «Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων» στη θέση Τουρλού του Δήμου Βιάννου. Η ΜΠΕ συντάσσεται προκειμένου να επισημανθούν οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου, για να γίνει αποτίμηση στις επιπτώσεις και να προταθούν κατάλληλα μετρά για την αποφυγή τους. Γίνεται μια γενική αναφορά στην ενέργεια και στις επιπτώσεις από την παραγωγή της στο περιβάλλον. Αναλύεται η νομοθεσία για τη διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) που στην περίπτωση της παρούσας μελέτης αποτελεί τη ΜΠΕ. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και στο Παράρτημα 5 υπάρχει το Ερωτηματολόγιο συμφωνά µε την ΚΥΑ 69269/5387/90, το οποίο αποτελούσε την ΜΠΕ και το οποίο αντικαταστάθηκε από την παρούσα νομοθεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)