Ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων απο βαρέα μέταλλα και η τοξικότητα τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων απο βαρέα μέταλλα και η τοξικότητα τους

Κάψα, Ειρήνη
Γκουντή, Χριστίνα

Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των πηγών εκπομπής βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών στοιχείων Pb, As, Zn, Cd, Μn, Fe, Cr, Ni, Cu, V στην ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, το Μάρτιο του 2007 έγιναν δειγματοληψίες αιωρούμενων σωματιδίων σε κατοικίες κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου έλαβαν χώρα διάφορες δραστηριότητες καύσης (διαφορετικά είδη θέρμανσης, κάπνισμα τσιγάρου και μαγείρεμα). Ο προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων και των τοξικών στοιχείων πραγματοποιήθηκε στο κλάσμα των μικρών αναπνεύσιμων σωματιδίων (d≤3μm). Για τα σωματίδια αυτά μελετήθηκαν οι επιδράσεις των διαφόρων πηγών στα εσωτερικά επίπεδα των βαρέων μετάλλων. Οι εσωτερικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων τοξικών στοιχείων συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην εξωτερική ατμόσφαιρα του κέντρου της Θεσσαλονίκης (περιοχή Καμάρας). Επιπλέον, με εφαρμογή μεθόδων στατιστικής ανάλυσης διερευνήθηκαν οι «σχέσεις μεταξύ των ρύπων της εσωτερικής ατμόσφαιρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση εσωτερικών χώρων
Βαρέα μέταλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.