Εχθροί και ασθένειες της ελιά στο Νομό Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Εχθροί και ασθένειες της ελιά στο Νομό Χαλκιδικής

Καλαφάτη, Ιωάννα

Η ελιά ήταν και συνεχίζει να είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες, τόσο στο Νομό Χαλκιδικής, όσο και σε ολόκληρη τη χώρα μας. Το εύκρατο κλίμα που επικρατεί στο Νομό Χαλκιδικής σε συνδυασμό με τα φτωχά και ξηρικά εδάφη δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για την καλλιέργεια της ελιάς. Άμεση σχέση με την ελαιοκαλλιέργεια αποτελούν οι διάφορες μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές οι οποίες προκαλούν μείωση της ποσότητας ή υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος, με συνέπεια την σημαντική μείωση του εισοδήματος των παραγωγών.Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της ελιάς.Στην εργασία που ακολουθεί αναφέρονται στοιχεία που αφορούν το κλίμα, το έδαφος, τις καλλιεργητικές φροντίδες, την συγκομιδή και τις ποικιλίες της ελιάς στο Νομό Χαλκιδικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελιά - Βιολογική καλλιέργεια
Ελιά - Ασθένειες και παράσιτα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.