Η έκτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η έκτη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

Σκαρλάτου, Ζακλίν Ελένη

Η εργασία αυτή περιγράφει την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 25/03/1957 έως την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών που ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2007. Γίνεται αρχικά μια εισαγωγή στην Ε.Ε. ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μια γενική εικόνα και παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδοχικές διευρύνσεις από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη μέχρι και την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Στη συνέχεια αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για την Ελλάδα και την Ε.Ε. με την είσοδο των δύο κρατών. Έπειτα περιγράφονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Ρουμανίας, παρουσιάζοντας πίνακες, διαγράμματα και αναλύσεις για τις μεταξύ τους επενδύσεις. Στο τέλος αναφέρονται προοπτικές και συμπεράσματα αλλά και δυνατότητες συνεργασίας όχι μόνο στις επενδύσεις και στο εμπόριο, αλλά γενικότερα στη διεύρυνση των οικονομικών δεσμών Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Ρουμανίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.