Τα προβλήματα και η προστασία της ελληνικής πανίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τα προβλήματα και η προστασία της ελληνικής πανίδας

Κολεσίδου, Δέσποινα

Στην Ελλάδα απαντάται μια αξιοσημείωτη βιολογική ποικιλότητα, που θεωρείται μεταξύ των υψηλότερων της Μεσογείου και της Ευρώπης. Η ύπαρξη πλούσιας πανίδας στην Ελλάδα οφείλεται στη γεωγραφική θέση της χώρας, στο μεγάλο αριθμό των νησιών, στην αυξομείωση της στάθμης της θάλασσας, στην ύπαρξη πολλών σπηλαίων καθώς και στο γεγονός ότι οι παγετώνες δεν έφτασαν μέχρι τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά καταφύγια ζώων στα ορεινά. Η Ελλάδα φιλοξενεί πολλά ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη ζώων. Αυτό σημαίνει ότι, η ενδεχόμενη απειλή για εξαφάνιση τους στη χώρα μας, σημαίνει και οριστική εξαφάνιση. Εκτός από τα ενδημικά, ένας αξιόλογος αριθμός ειδών έχει πολύ μικρούς πληθυσμούς ή απειλείται με εξαφάνιση. Τα προβλήματα της πανίδας στην Ελλάδα οφείλονται σε διάφορες αιτίες. Όσον αφορά την άγρια πανίδα, οι απειλές προέρχονται από την καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων, την υπερεκμετάλλευση των ειδών, τον ανταγωνισμό των εισαγόμενων ειδών και την ρύπανση. Ενώ οι απειλές της θαλάσσιας πανίδας προέρχονται από τις διαχειριστικές επεμβάσεις και τις δραστηριότητες στα παράκτια οικοσυστήματα, από το λάθος τρόπο αλιείας και από τη ρύπανση.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Πανίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.