Διαχείριση απορριμμάτων στο Νομό Γρεβενών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Διαχείριση απορριμμάτων στο Νομό Γρεβενών

Γαλάνη, Χρυσούλα

Βασικός στόχος της παρούσης πτυχιακής είναι η πλήρης σκιαγράφηση της υφιστάµενης κατάστασης στη Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σε όλα τα επίπεδα, µε σκοπό την ανάδειξη του προβλήµατος της διαχείρισης των αστικών στερεών απο- βλήτων (ΑΣΑ) σε εθνικό επίπεδο. Για να γίνει κατανοητό όµως το πρόβληµα, θα πρέπει να αναλυθεί διεξοδικά το θέµα της διαχείρισης αποβλήτων. Αρχικά, γίνεται ανάλυση σε βασικές έννοιες και ορισµούς, όπως τα στερεά απόβλητα και η κατηγοριοποίησή τους µε βάση τη φύση ή τη προέλευση τους. Αναφέρονται επίσης, οι βασικές µέθοδοι διαχείρισης και τα προβλήµατα υγιεινής από τη κακή ή τη µη διαχείριση Στη συνέχεια καταγράφεται η παραγωγή απορριµµάτων, όπως επίσης και η µέση ποιοτική σύστασή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνεται επίσης µια προσπάθεια σκιαγράφησης της υφιστάµενης κατάστασης, µε αναφορά στο ιστορικό διαχείρισης και στη πραγµατικότητα του όλου ζητήµατος. Βασική και εκτενής αναφορά γίνεται σε στοιχεία που αφορούν τη Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και το Νοµό Γρεβενών µε παράλληλη σύγκριση µε τα αντίστοιχα εθνικά και ευρωπαϊκά στοιχεία. Αναλύεται η παραγωγή και η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ και παρουσιάζεται το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων της ∆υτικής Μακεδονίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.