Μελέτη πυρασφάλειας σε κτήρια καταστημάτων = Thesis on fire safety for business buildings

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη πυρασφάλειας σε κτήρια καταστημάτων = Thesis on fire safety for business buildings

Κόντας, Παύλος

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την αποτύπωση των συστημάτων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης ενός κτηρίου καταστήματος ηλεκτρικών ειδών. Η αποτύπωση του σχεδίου έγινε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση του σχεδιακού προγράμματος AutoCAD. Γίνεται μια αναφορά σε βασικές έννοιες της πυρκαγιάς, του τροπου που δημιουργείται των μέσων κατάσβεσης και μια πρώτη αναφορά στην έννοια της πυροπροστασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται η παραδοσιακή πυροπροστασία. Αναλύεται η παθητική πυροπροστασία και η ενεργική πυροπροστασία και αναφέρονται οι τεχνικές περιγραφές και ο τρόπος εγκατάστασης των συτημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.