Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού με βιομάζα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού με βιομάζα

Μανούσος, Δημήτριος

Bασικός σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, τίθεται η παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που σχετίζονται με την θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού με τη χρήση βιομάζας. Πιο συγκεκριμένα και προκειμένου η εν λόγω εργασία να θεωρείται αντιπροσωπευτική ως προς το θέμα που εξετάζει, διαχωρίζεται σε τρία (3) αντίστοιχα κεφάλαια και όπου στο μεν πρώτο αναλύεται η Έννοια και τα Χαρακτηριστικά της Βιομάζας, στο δεύτερο η Έννοια της Θέρμανσης και η Παραγωγή Αυτής Μέσω Συστημάτων Βιομάζας από Pellets και Βιοαέριο και στο τρίτο αναφέρται η Παράθεση και Ανάλυση Χαρακτηριστικών Συστημάτων Θέρμανσης με Καυστήρες Βιομάζας Καθώς και Παραγωγή Ζεστού Νερού.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Βιομάζα, Ενέργεια από
Ενεργειακές καλλιέργειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.